Opintojakso on yhteinen biotekniikan, teknis-luonnontieteellisen ja ympäristötekniikan fukseille. Toteutukseen sisältyy muutamia opintosuuntakohtaisia tilaisuuksia, joista vain omaan osallistutaan, ja lisäksi yhteisiä luentoja. Tavoitteena on johdatella opiskelijat yliopisto-opiskeluun ja auttaa hahmottamaan tahoja, joilta voi kysyä neuvoa.

Sisältö:

Tutkinto-ohjelman tutkintorakenteen ja tavoitteiden hahmottaminen
Oman opiskeluorientaation ja -motivaation pohtiminen ja kehittäminen
Oman ajankäytön hallinta
Oman urapolun etsiminen saavutettavien välitavoitteiden kautta
Innovointi ja yrittäjyys.
Tiedon ja tieteellisen tiedon ero.
Tiedonhankinta.

Kurssialue on tarkoitettu biotekniikan, teknis-luonnontieteellisen ja ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoille sekä tiedekunnan opettajamentoreille.