Kurssilla opetetaan sellaisten mittausmenetelmien teoriaa ja käyttöä, joita valmistuva diplomi-insinööri tarvitsee työssään. Kurssilla kuvataan metrologian perusteita, mittalaitteiden yleisiä ominaisuuksista, lämpötilan, paineen, virtausnopeuden, tilavuusvirran ja suhteellisen kosteuden mittausmenetelmiä sekä kaasujen pitoisuuksien analyysimenetelmät, että partikkelien ja pisaroiden koon mittausmenetelmät.