Opintojaksolla tutustutaan orgaanisen kemian yhdisteryhmiin, ryhmien reaktio-ominaisuuksiin ja -mekanismeihin sekä yhdisteiden nimeämiseen. Opintojakson suorittaminen antaa valmiudet orgaanisen kemian syventäville opintojaksoille ja biokemian opinnoille. Opintojaksolla pohditaan satunnaisesti myös orgaanisen kemian ja ympäristön suhdetta ja orgaanisten yhdsteiden vaikutusta tulevaisuuden ympäristöongelmiin ja niiden vähentämiseen.

Kirjoita lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista tähän.