Sähköenergiatekniikan (Sähkövoimatekniikan ja Teholektroniikan) kandidaattiseminaarin tavoitteena on kandidaatin työn suorittaminen. Seminaarijakson aikana opiskelija valmistautuu kandidaatintyön tekemiseen, valitsee itselleen aiheen, suunnittelee ja aikatauluttaa kandidaatintyön tekemisen, kirjoittaa kandidaatin työn kirjallisen esityksen ja esittelee lopuksi valmiin työn loppuseminaarissa.

Sähköenergiatekniikan (Sähkövoimatekniikan ja Teholektroniikan) diplomityöseminaarin tavoitteena on diplomityön suorittaminen. Seminaarijakson aikana opiskelija valmistautuu diplomityön tekemiseen osallistumalla kuuntelijana vähintään kolmeen diplomityöseminaariin. Opiskelija valitsee aiheen ja vahvistuttaa tiedekuntaneuvostossa työlleen aiheen ja tarkastajan. Opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa diplomityön tekemisen sekä esittelee diplomityöseminaarissa aiheensa ja tavoitteensa. Opiskelija kirjoittaa seminaarin aikana diplomityökirjan ja esittelee lopuksi valmiin työn loppuseminaarissa.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan sähkövoimajärjestelmän rakenteesta, ymmärtää sen toiminnan perusteet sekä pystyy alustavasti mallintamaan ja analysoimaan sähkövoimajärjestelmää normaalitilassa ja vikatilanteiden aikana.