Tätä opetusmateriaalia käytetään tiedonhankinnan itseopiskeluun. Kurssi on avoin koko TTY:n henkilökunnalle ja kaikkien alojen opiskelijoille.

Tämä kurssialue toimii kandidaatinseminaariin kuuluvan tiedonhankintataitojen koulutuksen tukena. Täältä löydät mm. yleisen tiedonhankintaluennon kalvot. Kurssialustalle palautetaan myös tiedonhankintasuunnitelma.