Tämä kurssialue toimii kandidaatinseminaariin kuuluvan tiedonhankintataitojen koulutuksen tukena. Täältä löydät mm. yleisen tiedonhankintaluennon kalvot. Kurssialustalle palautetaan myös tiedonhankintasuunnitelma.