Tavoitteena on ymmärtää, mistä organisaation aineeton pääoma muodostuu ja mikä on sen merkitys liiketoiminnassa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin menetelmiin, joilla aineetonta pääomaa johdetaan ja kehitetään.