Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää ihmisen näköjärjestelmän perusteet, kirkkauden erottelun, valaistukseen sopeutumisen, kuvanmuodostuksen, näytteenoton ja kvantisoinnin
 • esittää sanallisesti tai matemaattisin kaavoin opintojaksolla käsitellyt digitaalisten harmaasävykuvien tila- ja taajuustason ehostus- ja entistysmenetelmät
 • laskea yksinkertaisille kuville laskinta käyttäen menetelmien antamat ulostulot
 • selittää värinäön ja pseudovärikuvien perusteet sekä käsitellyt värimallit
 • selittää videonkäsittelyn peruskäsitteet
 • toteuttaa itsenäisesti käsitellyt operaatiot kuville Matlab-ohjelmiston avulla.

Opintojakson sisältö

 • digitaalisen kuvan määritelmä ja esitysmuoto
 • ihmisen näköjärjestelmän perusteet, kirkkauden erottelu ja valaistukseen sopeutuminen
 • kuvanmuodostus, kaksiulotteinen näytteenotto ja kvantisointi
 • digitaalisen kuvankäsittelyn historia ja sovellusalueita
 • kuva-alkioiden väliset yhteydet ja etäisyydet
 • kaksiulotteinen Fourier-muunnos ja ominaisuudet
 • kuvien ehostus ja entistäminen sekä spatiaali- että taajuustasossa
 • spatiaali- ja taajuusalueen suotimia
 • värinäön perusteet, värimallit ja pseudovärikuvat
 • Videonkäsittelyn perusteet, videotiedostoformaatteja, resoluutioita ja bittinopeuksia
 • Liikeanalyysi, liikkeen estimointi, liikekompensointu suodatus, lomituksen poisto ja resoluution parannus
 • mahdollisen vierailuluennon aihealue