Nämä sivut on tarkoitettu Prof. Kallion opinnäytetöiden tekstin sähköiseen alkuperäisyyden tarkastamiseen.