Keskeinen sisältö:

Suurejärjestelmä, kinematiikan ja dynamiikan perusteet, geometrisen optiikan peruslait, lämpölaajeneminen ja lämpöenergia, sähkövirta, jännite, resistanssi ja tasavirtapiiri.