Fysiikan töiden tarkoituksena on opettaa kokeellisen tutkimuksen teon perusteita; mittausten suoritusta, tulosten laskentaa ja analyysiä, tulosten luotettavuuden arviontia ja, ehkä tärkeimpänä, tutkimusraportin kirjoittamista. Samalla tutustutaan joihinkin fysiikan perusilmiöihin.