Opettajatutorien moodle on teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opettajatutoreille tarkoitettu ympäristö.