Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan kunnallisten vesi- ja viemärilaitosten toiminnan ja suunnittelun periaatteet.