Tietotekniikan kandidaatintyöt

2013 periodi 2, Pertti Lehtisen ryhmä