Tietotekniikan kandidaatintyöt

lv 2013-14 periodi 2, Outi Sievi-Korteen ja Tero Ahteen ohjaama ryhmä