Tällä Moodle-kurssialueella voit vapaasti tarkastella omia tekstejäsi vertailutietokantaa vasten ilman, että teksti tallentuu Turnitinin arkistoon.

--

In this Moodle course area you can examine your own texts freely against the comparison database without the text being recorded in the Turnitinin archives.