Opintojakso keskittyy nanoskaalassa tapahtuvien ilmiöiden ja siellä ominaisten rakenteiden erityisominaisuuksien tarkasteluun.