Kirjaudu erillisellä Moodlen tunnuksella:
Login with special Moodle account:

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Jos tarvitset erillisen Moodle-tunnuksen, ota yhteyttä opettajaasi tai muuhun yhteyshenkilöön TTY:llä.

If you need special Moodle account, please contact your course teacher or other contact person in TUT.

Jos olet unohtanut salasanasi, saat uuden osoitteesta: https://moodle2.tut.fi/login/forgot_password.php.
Huomaa että voit vaihtaa vain erilliseen Moodle tunnukseen liitetyn salasanan. Intranet-tunnukseen littettyä salasanaa ei tästä pysty vaihtamaan.

If you have forgotten your password you can get new from https://moodle2.tut.fi/login/forgot_password.php.
This works only for special Moodle accounts, not for intranet accounts.