Jotkut kurssit saattavat sallia pääsyn vierailijatunnuksella.

Jos sinulla ei ole vielä tunnusta:

Jos sinulla ei ole TTY:n tai muun suomalaisen korkeakoulun intranet-tunnusta, pyydä opintojaksosi opettajaa tilaamaan sinulle erillinen Moodle-tunnus Moodle-ylläpidolta IT-Helpdeskistä it-helpdesk@tut.fi.
If you don't have intranet account in TUT or any other Finnish university, please ask your teacher to order special Moodle account for you from IT-Helpdesk it-helpdesk@tut.fi.