Tulosta tämä lukuTulosta tämä luku

Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

4. Kopiointiluvan mukainen kopiointi

4.3. Digitaalisten kopioiden käyttö ja arkistointi

Digitaalisia kopioita ei saa jakaa avoimessa verkossa. Digitaaliset kopiot saavat olla tallennettuna oppilaitoksen tietokoneilla ja suljetussa tietoverkossa vain sen opiskelijaryhmän, jolle kopiot on tarkoitettu, saatavilla ainoastaan kurssin tai opintokokonaisuuden keston sekä loppukuulustelun ajan. 

Opiskelijoiden käyttöoikeutta kopioituun materiaaliin tulee rajoittaa opintojaksokohtaisilla tunnuksilla, jotka ovat voimassa vain opetettavan kurssin ajan. Digitaaliset kopiot tulee poistaa oppilaitoksen tietokoneilta ja suljetusta verkosta opiskelijoiden saatavilta viimeistään sen lukuvuoden päättyessä, jolloin kurssi tai opintokokonaisuus on järjestetty. (Kopiosto 2014.) 

Opettaja saa säilyttää valmistamiaan digitaalisia kopioita mahdollista myöhempää käyttöä varten sitten, että ne ovat vain opettajan itsensä saatavilla. Opettaja ei saa luovuttaa kopioimaansa aineistoa toiselle opettajalle.  (Kopiosto 2014.)

Huomaa, että 

  • digitaalisia kopioita ei saa jakaa avoimessa verkossa 
  • digitaaliset kopiot saavat olla vain tietyn, rajatun opiskelijaryhmän saatavilla (esim. opintojakson tietylle toteutuskerralle osallistuvat opiskelijat) 
  • digitaaliset kopiot tulee poistaa opiskelijoiden saatavilta esim. Moodlesta loppukuulustelun jälkeen tai viimeistään sen lukuvuoden päättyessä, jolloin kurssi tai opintokokonaisuus on järjestetty 
  • opettaja ei saa luovuttaa kopioimaansa aineistoa toiselle opettajalle.