Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

1. Tietoa tästä oppaasta

Opettaja kohtaa työssään usein tilanteita, joissa tekijänoikeudelliset seikat askarruttavat. Näille sivuille on koottu ohjeita ja selvennyksiä liittyen tyypillisimpiin opettajien kohtaamiin tilanteisiin. Tässä oppaassa tekijänoikeuden kysymyksiä on tarkasteltu maksuttoman opetuksen näkökulmasta. Opas jakautuu viiteen osaan seuraavasti: 


  • Saako teosta käyttää opetuksessa? Luvussa tuodaan esiin, milloin teoksen käyttöön tarvitaan tekijältä erikseen hankittu lupa sekä kenellä on vastuu luvan hankkimisesta. Lisäksi luvussa kerrotaan tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttämisestä opetuksessa. Mitä pitää esim. huomioida oppimateriaalin valmistamisessa, materiaalin jakelussa, lähiopetustilanteissa ja verkko-opetuksessa.   
  • CC-lisensoidun teoksen käyttö opetuksessa
  • Kopiointiluvan mukainen kopiointi. Luvussa käydään läpi, millaista on Kopioston kopiointiluvan mukainen kopiointi sekä miten kopioita voidaan käyttää opetuksessa. 
  • Opettajan tuottaman aineiston käyttöoikeus. Luvussa tuodaan esiin, millä tavoin opettaja voi antaa muille opettajille luvan käyttää laatimaansa oppimateriaalia sekä mitä tällöin tulee huomioida.  
  • Tekijänoikeus pähkinänkuoressa. Luvussa kerrotaan lyhyesti mm. kenellä on tekijänoikeus, mitä tekijänoikeudella suojataan, mitä oikeuksia tekijällä on, mitä ovat tekijän oikeuksien rajoitukset, mitä ovat lähioikeudet, kuinka kauan tekijänoikeudet ovat voimassa tai millainen on muista maista peräisin olevien teoksien suoja. 
  • Lähteet 
Lisätietoa suomeksi: 

More information in English: 


Creative Commons -lisenssi
Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa, jonka tekijä on Anne Tervakari, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.