Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

2. Saako teosta käyttää opetuksessa?

Jos teos ylittää teoskynnyksen (on riittävän omaperäinen ja itsenäinen) se saa tekijänoikeudellisen suojan. Tällöin tekijällä on lähtökohtaisesti yksinoikeus määrätä teoksensa käytöstä. Kun opiskelijoille halutaan jakaa, esittää tai näyttää tekijänoikeudella suojattua materiaalia tai suojattua materiaalia halutaan sisällyttää omaan oppimateriaaliin, luentokalvoihin tms. sellaisenaan tai muunneltuna, tulee aina selvittää saako suojattua aineistoa käyttää opetuksessa, millä tavoin ja millä ehdoin vai täytyykö teoksen opetuskäyttöön hankkia erikseen lupa teoksen alkuperäiseltä tekijältä. 


Tekijänoikeudella suojattua materiaalia saa käyttää maksuttomassa opetuksessa* aina silloin, kun 

  • käyttöön on saatu lupa teoksen alkuperäiseltä tekijältä tai oikeuksien haltijalta 
  • tekijä on myöntänyt luvan opetuskäyttöön esim. teoksen käyttöehdoissa tai lisenssillä 
  • teos on lisensoitu millä tahansa Creative Commons (CC) -lisenssillä tai 
  • teoksen suoja-aika on päättynyt. 


Huomaa, että 

  • maksullisessa koulutuksessa ei saa käyttää aineistoa, jonka CC-lisenssiin on liitetty kaupallisen käytön kieltävä CC-NC (non commercial) -ehto
  • aineistoja saa käyttää ainoastaan käyttösopimuksessa, -ehdoissa tai -lisenssissä mainituin ehdoin ja rajoituksin.
  • aineistojen käyttö on useimmiten mahdollista myös esim. Kopioston kopiointiluvalla, siteeraamalla tai linkittämällä

*Opetuksella tarkoitetaan tässä opetusta, joka tapahtuu organisoidussa muodossa esim. opetussuunnitelman mukaisesti, jolla on määrätty kesto tai jatkuvuus ja jonka tarkoituksena on välittää oppilaille tietoja tai valmiuksia (Tekijänoikeuden neuvoston, 1998).