Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

3. CC-lisensoidun teoksen käyttö opetuksessa

Tekijä on voinut luovuttaa käyttöoikeuden teokseensa kenelle tahansa Creative Commons (CC) -lisenssillä tai esimerkiksi Public Domain eli PD-lisenssillä. Huomaa, että tekijä on voinut asettaa lisenssissä erityyppisiä ehtoja teoksensa käytölle. CC -lisensseihin liitettäviä ehtoja ovat: 

  • Nolla: CC0 - Teosta saa käyttää täysin vapaasti. Tekijä on luopunut kaikista oikeuksistaan, ei edes tekijän nimeä tarvitse mainita. 
  • Nimeä (By Attribution): CC-BY - Teosta saa käyttää vapaasti, sitä saa kopioida, muunnella ja jakaa edelleen. Ainoastaan tekijän nimi tulee mainita alkuperäisenä tekijänä. 
  • Ei-kaupallinen (Non Commercial): CC-NC - Teosta saa käyttää vapaasti, kopioida, muunnella ja jakaa edelleen vain ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Kaupallinen käyttö kielletty. 
  • Ei-muutoksia (No Derivatives): CC-ND - Teosta ei saa muunnella, mutta sitä saa käyttää, kopioida ja levittää vapaasti. Kaikenlainen muuntelu on kielletty. 
  • Jaa samoin (Share Alike): CC-SA - Teosta saa muunnella, mutta muokatut versiot tulee julkaista samalla lisenssillä kuin alkuperäinenkin teos. 

Kaikkia CC- tai PD-lisenssillä merkittyjä teoksia voi käyttää ei-kaupallisessa opetuksessa. 

Kaupallisessa koulutuksessa voidaan käyttää PD-lisenssillä merkittyä teosta sekä CC-lisenssillä merkittyä teosta, mikäli tekijä ei ole erikseen kieltänyt teoksen kaupallista käyttöä NC -ehdolla (non commercial). 

PD - lisenssillä tai CC -lisenssillä merkittyjä teoksia saa muunnella, mikäli tekijä ei ole erikseen kieltänyt teoksen muuntelua ND -ehdolla (no derivatives). Huomaa, että tekijä on voinut sallia teoksen muuntelun vain siinä tapauksessa, että syntyvä muunnelma jaetaan samoin SA -ehdoin (share alike) kuin alkuperäinenkin teos. 

 Lisätietoa:  Tietoa lisensseistä http://creativecommons.fi/lisenssit/