Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

4. Kopiointiluvan mukainen kopiointi

Tampereen teknillisellä yliopistolla on voimassa oleva Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointilupa (ns. Kopioston kopiointilupa), jolla saa valmistaa kopioita (valokopioita ja digitaalisia kopioita) sekä kotimaisista että ulkomaisista teoksista opetusta varten, kun kysymyksessä on maksuton koulutus. Toisin sanoen maksullinen kurssitoiminta ei kuuluu luvan piiriin. Kopioinnin tulee tapahtua opettajan toimesta, johdolla tai aloitteesta eikä kopioinnista tai kopioista saa periä maksua. (Kopiosto, 2014.) 

  • Valokopiointi: Teoskappaleiden valmistaminen valokopioimalla tai vastaavalla menetelmällä. Myös teoksen tulostaminen digitaalisesta lähteestä sekä tulosteen valokopiointi. 
  • Digitaalinen kopiointi: Teoskappaleiden valmistaminen tietokoneella luettavaan muotoon skannaamalla, dokumenttikameralla tai vastaavalla tavalla sekä digitaalisessa muodossa olevan teoksen kopiointi (digitaalisen kappaleen valmistaminen). (Kopiosto, 2014.) 


Lisätietoa: Kopiosto. Digitaalinen kopiointi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.