Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

4. Kopiointiluvan mukainen kopiointi

4.1. Mitä saa kopioida ja kuinka paljon?

Kopiointiluvalla saa kopioida osittain sekä kotimaisia että ulkomaisia aineistoja. Kopiointilupa ei rajoita kopioitavien teosten määrää, mutta se asettaa rajoituksia sille, paljonko yksittäisestä teoksesta saa kopioida lukukauden aikana samoja opiskelijoita varten. Kopioinnin määrää ei saa ylittää, vaikka kopiointi tapahtuisi useammassa erässä. (Kopiosto, 2014.) 


Valokopiointi: Yhdestä julkaistusta teoksesta tai useita teoksia sisältävästä julkaisusta saa valokopioida enintään 20 sivua (ei kuitenkaan enempää kuin puolet julkaisusta) samoja opiskelijoita varten yhden lukukauden aikana. Nuotteja saa tietyin ehdoin kopioida enintään 10 sivua. Työ- harjoitus- ja vastauskirjoja ei saa kopioida osittainkaan. (Kopiosto, 2014.) Tekijä voi myös kieltää teoksiensa valokopioinnin. Luettelo näistä oikeudenomistajista on luettavissa Kopioston sivuilla: http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/valokopiointi/fi_FI/kopioinnin_kieltaminen/

Digitaalinen kopiointi: Kopiointiluvan perusteella opettaja saa valmistaa digitaalisia kopioita julkistetusta teoksesta hyödynnettäväksi oppimateriaalin valmistamisessa tai opetuksessa. Lisäksi opiskelija voi valmistaa digitaalisia kopioita harjoitustöitään, esitelmiään tai muita esityksiään varten. Tekijä voi kieltää teoksiensa digitaalisen kopioinnin. Luettelo näistä oikeudenomistajista on luettavissa Kopioston sivuilla: http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/digilupa/fi_FI/kopioinnin_kieltaminen

  • Opettaja saa yhden lukukauden aikana kopioida digitaalisesti samoja opiskelijoita varten samasta painetusta julkaisusta enintään 20 sivua (ei kuitenkaan enempää kuin 20 % julkaisuista). Myös opiskelija saa kopioida samasta painetusta lähteestä yhden lukukauden aikana enintään 20 sivua (ei enempää kuin 20%) 
  • Tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistun artikkelin saa kopioida digitaalisesti kokonaan.
  • Kokoomateoksessa (kirjassa) julkaistusta artikkelista saa kopioida digitaalisesti enintään puolet. 
  • Avoimilta verkkosivustoilta saa kopioida vain kuva- ja tekstiaineistoa, jollei tekijä ole kieltänyt teostensa kopiointia tai sivuston käyttöä opetuksessa ei ole kielletty sen käyttöehdoissa tms. Kuitenkin samalta verkkosivustolta saa kopioida enintään 20 A4-sivua lukukaudessa samoja opiskelijoita varten. Yksittäisen kuvan kopioiminen katsotaan yhden sivun kopioimiseksi. Vastaavasti opiskelija saa kopioida harjoitustöitään tai esitelmiään varten yhdeltä verkkosivustolta enintään 20 A4-sivun verran. 

Kopiointilupa asettaa rajoituksia sille, paljonko yksittäisestä teoksesta saa kopioida lukukauden aikana samoja opiskelijoita varten. Huomaa, että digitaalisia kopioita ei saa muunnella eikä muuttaa eikä kopioon saa lisätä koodeja tai muita merkintöjä. Kopioita ei myöskään saa liittää osaksi tietokantaa tai materiaalipankkia. Kopioihin on merkittävä lähdetiedot - tekijän nimi, julkaisun nimi jne.