Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

4. Kopiointiluvan mukainen kopiointi

4.2. Mitä ei saa kopioida?

Kopiointilupa ei oikeuta valmistamaan kopioita työ-, harjoitus- tai vastauskirjoista, maksullisista ja rekisteröintiä vaativista aineistoista, näytelmistä, kirjallisten tai sävellysteosten esityksistä tai niistä tehdyistä tallenteista, tietokoneohjelmista, audiovisuaalisista teoksista eikä televisiossa tai radiossa lähetetyistä teoksista. 


Lupa ei myöskään koske teoksia, jotka on jaettu yksityishenkilöiden välisessä viestinnässä keskustelupalstoilla, blogeissa, kuvanjakopalveluissa tai muissa sosiaalisen median palveluissa tai joihin yliopistolla on käyttöoikeus muun lisenssin tai sopimuksen perusteella. (Kopiosto, 2014). 

Luonnollisesti kopiointi ei ole sallittua, jos tekijä tai oikeudenhaltija on kieltänyt teoksensa kopioinnin käyttöehdoissa, lisenssissä, rekisteröitymisen tai kirjautumisen yhteydessä tai jos teoksen kopiointikielto on ilmoitettu Kopioston verkkosivuilla. http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/digilupa/fi_FI/kopioinnin_kieltaminen/ 

Käytännössä kopiointiluvalla saa kopioida painettuja teoksia sekä avoimien verkkosivustojen kuva- ja tekstimateriaalia, mutta ei esim. videoita, animaatioita, musiikkia, diakuvia tai piirtoheitinkalvoja. (Kopiosto, 2014.)