Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

2. Saako teosta käyttää opetuksessa?

2.3. Kopioidun aineiston jakaminen opiskelijoille

Valokopioidun tai tulostetun aineiston jakaminen opiskelijoille 

Kopiointiluvalla valmistettuja valokopioita saa käyttää opetus- ja oppimateriaalina tai täydentämään olemassa olevaa materiaalia, mikäli sopivaa materiaalia ei ole. (Kopiosto, 2014.) Julkaistusta teoksesta saa kopioida jaettavaksi samoille opiskelijoille lukukauden aikana enintään 20 sivua tai puolet teoksesta. Sopimus oikeuttaa myös digitaalisessa muodossa olevasta lähteestä tehdyn tulosteen valokopioinnin ja jakamisen opiskelijoille paperimuodossa. Samasta verkkosivustosta saa tulostaa enintään 20 sivua (A4). Valokopioihin tulee aina merkitä asian mukaiset tiedot tekijästä - nimi, lähdetiedot yms. 

Huomaa, että tämä koskee ainoastaan maksutonta opetusta ja valokopiointia, joka tapahtuu opettajan toimesta, aloitteesta tai johdolla. Maksulliseksi kopioinniksi katsotaan Kontkasen (s.a.) mukaan maksulliset opetus- ja luentomonisteet sekä kopiokorteilla otetut valokopiot, jos kopiointi tapahtuu luennoitsijan toimesta. 

Aineiston digitaalisten kopioiden jakaminen opiskelijoille 

Kopioston kopiointiluvalla opettaja saa yhden lukukauden aikana valmistaa digitaalisia kopioita jaettavaksi samoille opiskelijoille seuraavasti: 

  • Samasta painetusta julkaisusta saa digitaalisesti kopioida enintään 20 sivua (ei kuitenkaan enempää kuin 20 % julkaisuista). 
  • Tieteellisessa aikakauslehdessä julkaistun artikkelin saa kopioida digitaalisesti kokonaan.
  • Kokoomateoksessa (kirjassa) julkaistusta artikkelista saa kopioida digitaalisesti enintään puolet. 
  • Avoimilta verkkosivustoilta saa kopioida kuva- ja tekstiaineistoa enintään 20 sivua (A4), jollei tekijä ole kieltänyt teostensa kopiointia tai sivuston käyttöä opetuksessa ei ole kielletty sen käyttöehdoissa tms. Yksittäisen kuvan kopioiminen katsotaan yhden sivun kopioimiseksi. Huom! Yksityishenkilöiden välisessä viestinnässä, kuten blogeissa, keskustelupalstoilla tms,. jaettuja teoksia ei saa kopioida. 
Kopiointiluvan mukaan opettaja saa tallentaa digitaalisen kopion (esim. artikkelista) vain sen opetusryhmän saataville, jota varten kopio on valmistettu. Kopion saa välittää ko. opetusryhmälle suljetussa tietoverkossa (esim. Moodlessa) tai sähköpostitse. Digitaaliset kopiot saavat olla tallennettuna oppilaitoksen tietokoneilla ja suljetussa tietoverkossa kurssin tai opintokokonaisuuden keston sekä loppukuulustelun ajan. Digitaaliset kopiot tulee poistaa oppilaitoksen tietokoneilta ja suljetusta verkosta viimeistään sen lukuvuoden päättyessä, jolloin kurssi tai opintokokonaisuus on järjestetty. Opettaja saa säilyttää valmistamiaan digitaalisia kopioita mahdollista myöhempää käyttöä varten sitten, että ne ovat vain opettajan itsensä saatavilla. Opettaja ei saa luovuttaa kopioimaansa aineistoa toiselle opettajalle. (Kopiosto 2014.)

  • Kopiointiluvalla saa valmistaa kopioita vain maksuttoman opetuksen tarpeisiin.
  • Kopiointilupa asettaa ehtoja sille, mitä saa kopioida ja kuinka paljon, ja sille, mitä ei saa kopioida.
  • Kopiointiluvalla valmistettuja valokopioita tai digitaalisia kopioita saa jakaa vain rajatuille opiskelijaryhmille, esim. tietyn opintojakson tietylle toteutuskerralle osallistuville opiskelijoille.
  • Digitaalisia kopioita saa jakaa em. rajatulle opiskelijaryhmälle sähköpostitse tai esim. Moodlessa, mistä ne tulee kuitenkin poistaa toteutuskerran päätyttyä. 
  • Opettaja saa arkistoida digitaaliset kopiot myöhempää käyttöä varten siten, että ne ovat vain opettajan itsensä saatavilla. Kopioita ei saa luovuttaa toiselle opettajalle.