Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

2. Saako teosta käyttää opetuksessa?

2.4. Teosten esittäminen opetustilanteessa esim. luennolla

Kopiointiluvalla valmistettuja digitaalisia kopioita kuva- ja tekstimateriaalista saa esittää ja näyttää opetustilanteessa, kuten luennolla läsnä oleville opiskelijoille esim. dataprojektorin tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Julkaistua teosta, jonka teoskappaleita on tekijän suostumuksella levitetty yleisön keskuuteen, saa esittää tai näyttää luentotilaisuudessa läsnä oleville opiskelijoille maksuttoman opetuksen yhteydessä lukuun ottamatta elokuva- ja näytelmäteoksia. (Haarmann 2001, 58; Kemppinen 2006, 143; TekijäL 21§). 

On katsottu, että avoimessa verkossa olevia sisältöjä saa näyttää sellaisenaan suoraan verkosta luentotilaisuudessa läsnä oleville opiskelijoille ilman erillistä lupaa, sillä tekijänoikeuslain mukaan julkaistuja teoksia saa esittää maksuttoman opetuksen yhteydessä näytelmä- ja elokuvateoksia lukuunottamatta. On kuitenkin kiistanalaista ovatko avoimella verkkosivulla olevat sisällöt julkaistuja vai eivät. (Vrt. Kemppinen 2006, 143; TekijäL 21§; Toikkanen, 2011). 

Radio- ja TV-ohjelmia saa esittää maksuttoman opetuksen yhteydessä tietyin rajoituksin. YLE:n kanavien ja MTV3:n kotimaisia ja yhteispohjoismaisia opetusohjelmia sekä Yleisradion opetusohjelmia saa esittää suoraan tai tallenteelta. YLE:n kanavien sekä MTV3 muita ohjelmia (paitsi ei elokuvia, draamasarjoja tai mainoksia) saa esittää suoraan tai tallenteelta, joka ei ole kahta vuotta vanhempi.

Yle Areenan tai Elävän arkiston ohjelmia, lukuun ottamatta elokuvia ja mainoksia, saa esittää suoraan, mutta niiden tallentaminen on kielletty. Katso myös TV- ja radio-ohjelmien käyttö opetuksessa.

Maksullisen aineiston kuten kertamaksun tai tilausmaksun suorittamista edellyttävän aineiston näyttäminen ei yleensä ole sallittua. Asia kannattaa aina tarkastaa ko. aineiston lisenssiehdoista. (Kemppinen 2006, 143). 

Elokuvia ja näytelmäteoksia ei lähtökohtaisesti saa esittää opetustilaisuudessa ilman tekijän lupaa. 

  • YouTube -videot, kuten myös Vimeo -videot yms., katsotaan elokuviksi, joten niitä ei saa näyttää opetustilanteessa ilman tekijältä saatua lupaa. Opiskelijoille voidaan kuitenkin jakaa linkki, joka vie YouTube -videoon, jolloin opiskelija itse avaa videon katsottavakseen. Huomaa kuitenkin, että videon tekijä on saattanut antaa normaalia laajemman käyttöluvan videoonsa lisenssillä. Esim. CC-lisenssillä tai PD-lisenssillä merkittyjä teoksia saa käyttää opetuksessa. (IPR University Center, s.a.) 

Pääsääntöisesti luennolla saa esittää ja näyttää läsnä oleville opiskelijoille
  • teoksia, joiden suoja-aika on kulunut umpeen
  • CC-lisenssillä tai PD-lisenssillä merkittyjä teoksia
  • Kopiointiluvalla valmistettuja kopioita teksti- ja kuvamateriaalista
  • julkaistuja teoksia lukuunottamatta elokuvia ja näyttämöteoksia
  • avoimessa verkossa olevia sisältöjä
  • YLE:n kanavien, Yle Areenan, Elävän arkiston sekä MTV3:n opetusohjelmia sekä tietyin ehdoin muitakin TV- ja radio-ohjelmia. Ei kuitenkaan elokuvia, draamasarjoja tai mainoksia.
Huomaa kuitenkin, että yksittäisen teoksen käytön ehdot saattavat poiketa tästä.