Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

2. Saako teosta käyttää opetuksessa?

2.5. Opetustilanteen välittäminen etäopiskelijoille esim. webinaarit

Kun luento, esitelmä tai vastaava tilaisuus välitetään samanaikaisesti muussa tilassa läsnä oleville opiskelijoille tietoverkon välityksellä esim. webinaarina, on kysymyksessä teoksen välittäminen yleisölle. Välittämiseen tarvitaan ensinnäkin luennoitsijan lupa. Toiseksi, jos luennoitsija näyttää tai esittää luennolla toisten henkilöiden teoksia dataprojektorin, dokumenttikameran tms. avulla siten, että ne ovat muussa tilassa läsnäolevien opiskelijoiden nähtävissä tai kuultavissa, tulee varmistua siitä, että teoksien välittäminen on sallittua tekijän luvalla tai muilla perusteilla. 

  • Kopiointiluvan mukaan valmistettuja digitaalisia kopioita teksti- ja kuvamateriaalista saa esittää ja näyttää opetustilanteessa, joka samanaikaisesti välitetään suljetun tietoverkon välityksellä videokuvana tai vastaavana (esim. webinaarina) muussa tilassa läsnäoleville opintojakson tai kurssin opiskelijoille. (Kopiosto, 2014.) Tällöin webinaari ei voi olla avoinna muille kuin ko. opintojakson opiskelijoille. 
  • Avoimessa verkossa olevia sisältöjä ei voi esittää tai näyttää opetustilanteessa, joka samanaikaisesti välitetään tietoverkon välityksellä muussa tilassa läsnäoleville opiskelijoille. Kysymyksessä on teoksen välittäminen yleisön saataviin, mikä kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin. Salasanasuojauksella ei tässä yhteydessä ole merkitystä. Avoimien verkkosisältöjen esittäminen on kuitenkin mahdollista Kopioston kopiointiluvan puitteissa, mikä tosin asettaa rajoituksia sisältöjen käytölle.
  • Radio- ja TV-ohjelmista saa esittää maksuttoman opetuksen yhteydessä luennolla, joka välitetään samanaikaisesti etäopiskelijoille oppilaitoksen sisäisessä verkossa tai tallennusluvan piiriin kuuluvia oppilaitoksia yhdistävässä suljetussa verkossa, seuraavia ohjelmia: YLE:n ja MTV3:n kotimaisia ja yhteispohjoismaisia opetusohjelmia sekä rajoitetusti myös muita YLE:n kanavien ja MTV:n ohjelmia (ei elokuvia, draamasarjoja tai mainoksia) suoraan tai tallenteelta. Lisäksi Yle Areenan ja Elävän Arkiston ohjelmia suoraan verkosta (näitä ei saa tallentaa). (Kopiosto, s.a.) Katso myös TV- ja radio-ohjelmien käyttö opetuksessa
  • Maksullisen aineiston kuten kertamaksun tai tilausmaksun suorittamista edellyttävän aineiston näyttäminen ei yleensä ole sallittua. 
  • Elokuvia ja näytelmäteoksia kuten YouTube- tai Vimeo -videoita ei lähtökohtaisesti saa käyttää opetuksen yhteydessä ilman tekijän lupaa. Opiskelijoille voidaan jakaa linkki, joka vie YouTube -videoon, jolloin opiskelija itse avaa videon katsottavakseen. Huomaa kuitenkin, että videon tekijä on saattanut antaa normaalia laajemman käyttöluvan videoonsa lisenssillä. Esim. CC-lisenssillä tai PD-lisenssillä merkittyjä teoksia saa käyttää opetuksessa. (IPR University Center, s.a.) 

Pääsääntöisesti luennolla, joka välitetään esim. webinaarina muussa tilassa läsnä oleville opiskelijoille, saa esittää ja näyttää
Huomaa kuitenkin, että yksittäisen teoksen käytön ehdot saattavat poiketa tästä.