Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

2. Saako teosta käyttää opetuksessa?

2.6. Opetustilanteesta tehty tallenne (luentovideo) ja opetusvideo

Luennon tallentamiseen tulee ensinnäkin olla luennoitsijan lupa. Toiseksi on huomioitava, että kun luennosta tehdään tallenne, tehdään samalla tallenne luennolla (tai opetusvideolla) esitetyistä ja näytetyistä teoksista. Kysymyksessä on kappaleen valmistaminen teoksesta, johon tarvitaan useimmiten teoksen tekijän lupa (erillisellä sopimuksella, lisenssillä tai käyttöehdoissa mainittuna).  

  • Kopioston kopiointilupa. Jos luennolla näytetään Kopioston luvalla valmistettuja digitaalisia kopioita kuva- ja tekstimateriaalista, saa opetustilanteesta tehdä tallenteen, jonka saa välittää suljetussa tietoverkossa sille opetusryhmälle, jolle opetustilaisuus on tarkoitettu. Tallenteen saa myös laittaa opetusryhmän saataville suljettuun sisäverkkoon (esim. Moodleen). Muu tallenteen välittäminen on kielletty. 
  • Avoimen verkon sisältöjen tai elokuvateosten, kuten esim. YouTube-videoiden, käyttö ei myöskään ole yleensä mahdollista siten, että sisällöt näkyisivät suoraan videossa. Opiskelijoille voidaan kuitenkin jakaa linkki, joka vie haluttuun aineistoon, jolloin opiskelija itse avaa sisällön katsottavakseen.
  • Maksullisen aineiston kuten kertamaksun tai tilausmaksun suorittamista edellyttävän aineiston käyttö ei yleensä ole mahdollista. 
  • Radio- ja TV-ohjelmat. YLE:n ja MTV3:n kotimaisia ja yhteispohjoismaisia opetusohjelmia sekä tietyin rajoituksin myös muita YLE:n kanavien ja MTV3:n ohjelmia saa esittää ja näyttää maksuttomassa opetustilanteessa, esim. luennolla, joka tallennetaan. Huomaa, että muita kuin opetusohjelmia sisältävien tallenteiden käyttöaika on enintään kaksi (2) vuotta tallennusajankohdasta lukien. Yle Areenan tai Elävän arkiston ohjelmia ei voi käyttää, sillä niitä ei saa tallentaa lainkaan. Tallenteita saa välittää opiskelijoille oppilaitoksen sisäisessä verkossa tai tallennusluvan piiriin kuuluvia oppilaitoksia yhdistävässä suljetussa verkossa. (Kopiosto, s.a.) Katso tarkemmin myös TV- ja radio-ohjelmien käyttö opetuksessa.

Huomaa, että opetusvideot valmistetaan useimmiten pitkäaikaista käyttöä varten. Näin ollen Kopioston luvalla valmistettuja digitaalisia kopioita ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää osaksi opetusvideota, vaikka se periaatteessa onkin sallittua. Tallenne, jolla näkyy kopiointiluvalla valmistettuja kopioita, saa olla tallennettuna oppilaitoksen tietokoneilla ja suljetussa tietoverkossa kurssin tai opintokokonaisuuden keston sekä  loppukuulustelun ajan. Tallenne tulee poistaa opiskelijaryhmän saatavilta viimeistään sen lukuvuoden päättyessä, jolloin kurssi tai opintokokonaisuus on järjestetty. Opettaja saa säilyttää tallennetta mahdollista myöhempää käyttöä varten siten, että ne ovat vain opettajan itsensä saatavilla. Opettaja ei saa luovuttaa Kopiointiluvalla valmistettuja digitaalisia kopioita toiselle opettajalle. (Kopiosto 2014.) 

Pääsääntöisesti luentotallenteella tai opetusvideolla saa esittää, näyttää ja käyttää
  • teoksia, joiden suoja-aika on kulunut umpeen
  • CC-lisenssillä tai PD-lisenssillä merkittyjä teoksia
  • Kopiointiluvalla valmistettuja kopioita teksti- ja kuvamateriaalista (asettaa rajoituksia videoiden hyödyntämiselle)
  • YLE:n kanavien ja MTV3:n opetusohjelmia sekä tietyin ehdoin muitakin TV- ja radio-ohjelmia. Ei kuitenkaan elokuvia, draamasarjoja tai mainoksia eikä Yle Areenan tai Elävän arkiston ohjelmia.
Huomaa kuitenkin, että yksittäisen teoksen käytön ehdot saattavat poiketa tästä.