Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

5. Opettajan tuottaman aineiston käyttöoikeus

Opettajalle syntyy aina tekijänoikeus hänen valmistamaansa materiaaliin. Jos haluat antaa esimerkiksi laitoksesi muille opettajille tai muille yliopistolaisille mahdollisuuden käyttää laatimaasi materiaalia opetuksessa, voit luovuttaa heille käyttöoikeuden materiaaliin joko sopimuksella tai lisensoimalla (esim. CC-lisenssillä) ja samalla säilyttää itselläsi tekijänoikeudet.
Mitä pitää huomioida käyttöoikeuksien luovutuksessa? 

Kun olet luovuttamassa käyttöoikeuksia materiaaliisi, huomioi seuraavat: 

  • Et voi luovuttaa eteenpäin pelkästään sinulle myönnettyjä oikeuksia ilman erillistä lupaa. Jos esimerkiksi olet saanut tekijältä luvan sisällyttää hänen teoksensa omaan oppimateriaaliisi ja haluat antaa oppimateriaaliin käyttöoikeudet muille opettajille, varmista, että sinulla on tekijän lupa luovuttaa saatu käyttöoikeus kolmannelle osapuolelle. Saatujen (käyttö)oikeuksien edelleen luovuttamiseen tarvitaan tekijän nimenomainen lupa. (Haarmann 2001, 84; TekijäL 28§). 
  • Kopioston kopiointiluvalla valmistettuja digitaalisia kopioita ei saa luovuttaa toisten opettajien käyttöön. Kukin opettaja valmistaa tarvitsemansa digitaaliset kopiot itse omalle opiskelijaryhmälleen.
  • Mieti millaiset käyttöoikeudet haluat luovuttaa toisille opettajille ja millä ehdoin? Saako materiaaliasi esim. muokata, kääntää toiselle kielelle tai päivittää? Saako (käyttö)oikeuksia luovuttaa edelleen? 
  • Säilytä itselläsi riittävät oikeudet, jotta voit hyödyntää materiaaliasi haluamallasi tavalla omassa työssäsi. Useimmiten ei ole tarkoituksenmukaista tehdä ns. kokonaisluovutusta, jolloin tekijä luopuu kaikista taloudellisista yksinoikeuksistaan teokseensa eikä voi enää käyttää materiaalia ilman oikeuksienhaltijan lupaa. (Haarmann, 2001, 83 -84.) 
  • Omistusoikeus on eria asia kuin tekijänoikeus. Teoskappaleen luovutus ei merkitse tekijänoikeuden luovutusta (Haarmann, 2001, 85). 
Käyttöoikeuden tai tekijänoikeuden luovutukselle ei ole olemassa määrättyä muotoa. Luovutus voi tapahtua vapaamuotoisesti joko suullisesti tai kirjallisesti. Kirjallinen sopimus tai lisenssi on kuitenkin helpompi näyttää toteen tarvittaessa.