Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

5. Opettajan tuottaman aineiston käyttöoikeus

5.2. Mallisopimuspohjat

Apuna käyttöoikeuksista sopimisessa voidaan käyttää mallisopimuksia. Käytä niitä harkiten - huomioi käyttötilanteen edellyttämät muutokset, jotta sopimus olisi mahdollisimman tarkoituksenmukainen. 

  • Opetusministeriön verkko-opetuksen tekijänoikeudet: sopimusmallit 
  • Videotallenteen hallintasopimus (tulossa)
Kiinnitä sopimuksen laatimisessa huomiota mm. seuraaviin kohtiin: 

  • Määrittele mitä sopimuksessa käytetyillä termeillä käytännössä tarkoitetaan esim. ylläpito, päivitys. 
  • Yksilöi sopimuksen kohteena oleva aineisto tai asia riittävän tarkasti. 
  • Millaiset käyttöoikeudet luovutetaan? Luovutetaanko oikeus valmistaa kappaleita (kopioita), oikeus levittää teosta yleisön saataviin esim. verkon välityksellä, oikeus muunnella, päivittää, kääntää, oikeus luovuttaa käyttöoikeudet edelleen kolmannelle osapuolelle jne. jne. Huomaa, että oikeus teoksen muunteluun ja käyttöoikeuksien edelleen luovutukseen tulee aina hankkia ja siten myös mainita sopimuksessa erikseen ja nimenomaisesti. Esimerkiksi ”kaikki oikeudet” eivät pidä sisällään muuntelu- tai edelleen luovutusoikeuksia. 
  • Luovutetaanko käyttöoikeus vain tietyn tyyppiseen toimintaan? Vain opetussuunnitelman mukainen opetus, maksullinen koulutus, osaksi verkko-oppimateriaalia jne. 
  • Sopimuksessa on hyvä mainita myös mahdolliset tekijälle maksettava korvaus teoksen käytöstä, korvaus mahdollisista oikeuksien edelleen luovutuksista sekä korvauksen muodostumisen perusteet (esim. kertakorvaus, rojalti). 
  • Lisäksi sopimuksessa on hyvä mainita teoksen toimittamiseen ja hyväksymiseen liittyvät määräykset sekä mahdolliset takuut, ylläpidot ja päivitykset. 
  • Sopimuksessa tulee mainita myös sopimuksen voimassaoloaika.