Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

6. Tekijänoikeus pähkinänkuoressa

6.1. Mitä tekijänoikeudella suojataan?

Tekijänoikeus suojaa teoksen ilmentymää eli käsittely- ja esitystapaa, teoksen toteutusta eli konkreettista esiintymää. Sama teos voi esiintyä useana eri teoskappaleena esim. käsikirjoituksena ja sen valokopiona, painettuna kirjana ja sen digitaalisena versiona. Myös improvisoitu puhe, selostus, luento yms. voi saada tekijänoikeudellisen suojan. (Haarmann 2001, 53; TekijäL 2 - 3§.) 

Suojan saaminen ei riipu teoksen laadusta eikä teoksen valmistamiseen käytetystä työmäärästä lukuun ottamatta luetteloa ja tietokantaa (TekijäL 49§). Jos teos ylittää ns. teoskynnyksen eli se on riittävän omaperäinen, itsenäinen ja uusi, teos saa tekijänoikeudellisen suojan. Toisin sanoen mikä tahansa aikaansaannos ei välttämättä ylitä ns. teoskynnystä. Mikäli kuka tahansa työhön ryhtynyt olisi saanut aikaan samanlaisen lopputuloksen, ei aikaansaannos ole riittävän omaperäinen ja itsenäinen saadakseen tekijänoikeudellisen suojan. (Haarmann 2001, 36 - 42.) Kemppisen (2006) mukaan “[t]eoskynnys ylittyy, jos on tilastollisesti epätodennäköistä, että joku toinen ihminen olisi saanut aikaan olennaisesti saman tuloksen”. Huomaa, että vaikka teos ei ylitä ns. teoskynnystä eikä siten saa tekijänoikeudellista suojaa, voi sen käyttöä rajoittaa esim. mallisuoja (HE 6/2002). 

Tekijänoikeus ei suojaa jonkin teoksen ideaa tai aihetta eikä tietoa sinänsä. Samasta ideasta tai aiheesta saa kuka tahansa tehdä teoksen. (Haarmann 2001, 42.) 

Suojattavia teostyyppejä ovat kirjalliset ja taiteelliset teokset, joita ovat esimerkiksi seuraavat: kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, kartta, selittävät piirrokset, graafinen tai plastillisesti muotoiltu teos, tietokoneohjelmisto, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos sekä rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote. Näiden lisäksi teos voi ilmetä myös jollakin muulla tavalla. (Haarmann 2001, 33 - 43;TekijäL 1§.)