Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

6. Tekijänoikeus pähkinänkuoressa

6.3. Kuinka kauan tekijänoikeudet ovat voimassa?

Suomessa tekijänoikeudet ovat voimassa pääsääntöisesti 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä(TekijäL 43§). Mikäli tekijä on tuntematon, niin tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta teoksen julkistamisesta. Tästä on kuitenkin joitakin poikkeuksia: 

  • Luettelon ja tietokannan suoja-aika on tyypillisesti 15 vuotta työn valmistumisvuoden päättymisestä (TekijäL 49§). 
  • Lähioikeudet ovat voimassa yleensä 50 vuotta esitys-, tallennus- tai julkaisuvuodesta lähtien (TekijäL 45§ - 50§). 
  • Tavallinen valokuva: suoja-aika 50 vuotta valmistusvuoden (esim. filmin valottamishetki) päättymisestä (Haarmann 2001, 81; Rehbinder 2006). 
  • Valokuvateoksen (esim. valokuva ollut esillä näyttelyssä) suoja-aika on 70 vuotta valokuvaajan kuolemasta. (Haarmann 2001, 81; Rehbinder 2006.) 
Ns. suoja-ajan päätyttyä teosta saa vapaasti kuka tahansa käyttää hyväkseen. Poikkeuksena on ns. klassikkosuojaa nauttivat teokset, joiden hyödyntäminen sivistyksellisiä etuja loukkaavalla tavalla on TekijäL 53 §:n mukaan kielletty.