Tekijänoikeus opetuksessa ja oppimateriaalin valmistamisessa

6. Tekijänoikeus pähkinänkuoressa

6.4. Muista maista peräisin olevien teoksien suoja?

Suomen tekijänoikeuslakia sovelletaan teoksiin, jotka ovat Suomen kansalaisen tai Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön luomia tai jotka on julkaistu ensiksi Suomessa. Myös sellaiset teokset tulevat kysymykseen, jotka on ensin julkaistu jossakin toisessa maassa, mutta sen jälkeen julkaistu Suomessa kolmenkymmenen päivän kuluessa. (Esim. Kontkanen, s.a.) 

Kansainväliset yleissopimukset, kuten Bernin yleissopimus, kuitenkin turvaavat tekijän (ja teoksen käyttäjän) oikeuksia kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi muista Bernin konvention jäsenmaista peräisin oleville teoksille on taattava sama suoja kuin omien kansalaisten teoksille (ns. kansallinen kohtelu). Ja edelleen, jäsenmaiden kansallisessa lainsäädännössä tulee huomioida konvention asettamat vaatimukset (ns. vähimmäissuoja), eikä tekijänoikeudellisen suojan saamisen ehtona ei saa olla mitään muotovaatimuksia esim. rekisteröintiä (ns. muotovaatimusten kieltäminen). (Haarmann 2001, 6 - 10.) Esimerkiksi, jos muusta maasta peräisin olevassa teoksessa ei ole © -merkintää, se ei välttämättä tarkoita sitä, että teosta saa käyttää vapaasti. 

Muusta maasta peräisin olevan teoksen tekijänoikeudellinen suoja on siis vähintään yhtä vahva kuin Suomen lain alaisen teoksen, mutta se voi olla vahvempi. Toisin sanoen muista maista peräisin olevia teoksia ei välttämättä voi käyttää yhtä vapaasti kuin Suomen lain alaisia teoksia.(Kontkanen s.a.)