Aktivoi luentosi – vinkkejä somen hyödyntämiseen

2. Luentojen taustakanavat

Tällä sivulla aiemmin esitelty Todaysmeet oli hyvä chat-työkalu, mutta se on lakkautettu. Sille on olemassa hyviä vaihtoehtoja, joita esitellään blogijulkaisussa Helppoja chat-työkaluja Todaysmeetin tilalle. Mukana on testichatteja, joissa voit kokeilla sovelluksia. Esitellyt chatit ovat seuraavat:


Yksinkertaiset chatit 


Yksinkertaiset chatit toimivat niin läppäreillä kuin mobiililaitteilla ilman erillistä sovellusta, vaikka osaan sellainenkin on tarjolla. Niiden avulla voi aktivoida opiskeli
joiden moniäänistä vuorovaikutusta luennoilla ja niitä voi käyttää myös kurssin tai yksittäisen tapahtuman taustakanavana. Niiden ei ole tarkoitus korvata esimerkiksi Moodlen monipolvista pidempää keskustelua.

Yksinkertainen chat toimii hieman Twitterin tavoin, mutta ominaisuuksia on rajatummin eikä keskustelu ole niin julkista. Chatin saa tarvittaessa käyttöön muutamalla klikkauksella. Twitter puolestaan edellyttää kirjautumista ja enemmän opettelua, mutta toisaalta se on monikäyttöinen ammatillisen verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen väline oppilaitoksen ulkopuolellakin. Luvun lopussa on siitä muutamia esimerkkejä ja ohjediat. 


Miten yksinkertaista chattia tai Twitteriä voi hyödyntää luennolla? 


  • Auta itseäsi ja opiskelijoita orientoitumaan aiheeseen: Mitä tiedät luennon/kurssin teemasta etukäteen? Millaisia kokemuksia sinulla on aiheesta? Mikä sinua erityisesti kiinnostaa? 

  • Kysy opiskelijoiden tavoitteista: Mitä haluat oppia tällä kurssilla? 

  • Kannusta käyttämään palvelua koko opintojakson taustakanavana. Siellä voidaan keskustella luentojen teemoista niiden aikana, sinne voidaan tehdä muistiinpanoja (etenkin Twitteriin) tai ainakin nostaa esiin keskeisimmät opitut asiat. Myös ohjausta ja tiedotusta voidaan hoitaa näiden taustakanavien kautta. 

  • Tee kysymyksiä luennon sisällöstä. Parhaita ovat sellaiset kysymykset, mihin voi vastata yhdellä tai muutamalla lauseella eikä niihin ole yhtä kaiken kattavaa vastausta: Millainen on hyvä luento? Mitä eettisiä kysymyksiä liittyy käsittelemäämme aiheeseen? Mitä lainsäädäntö/työturvallisuus/ergonomia-asioita on tunnettava ennen harjoitustyön aloittamista?

  • Voit myös testata osaamista. Tällöin voit ohjeistaa, että jokainen lähettää vastauksensa opettajan merkistä samalla hetkellä. Näin vastaaja ei näe toisten vastauksia ennen oman viestin lähettämistä. Chatiä käytettäessä voi tällöin pyytää harkinnan mukaan jopa käyttämään nimimerkkiä, jolloin ehkä ollaan rohkeampia vastaamaan ja kaikki saavat hyvän kuvan koko ryhmän osaamisesta.

  • Pyydä jokaista tekemään pari kysymystä luennon teemasta. Tämän voi tehdä myös pariporinan jälkeen. Mitä jos sen jälkeen jokainen pari valitsisi muiden tekemistä kysymyksistä yhden, mihin etsii vastauksen joko heti tai seuraavaan luentoon mennessä? Vastaukset voidaan koota esimerkiksi Padlet-seinälle.

  • Kerää opiskelijaryhmältä hyviä tenttikysymyksiä ja arvo niistä yksi tai muutama tenttiin.

  • Jaa opiskelijoille linkkejä esimerkiksi muista sosiaalisen median palveluista, joita luennolla käytetään tai verkkosivuista, joilta löytyy lisätietoja. 

  • Kysy palautetta opitusta ja oppimisesta, myös kesken luentosarjan: Mikä oli tärkein tänään oppimasi asia? Mitä edisti oppimistasi? Miten taustakanavan hyödyntäminen on vaikuttanut oppimiseesi? Mikä jäi askarruttamaan?

  • Taustakanavaa voidaan hyödyntää myös yksilö- ja ryhmätöiden esittelyssä vertaispalautetta annettaessa.  


Kun chat ja Twitter toimivat luennoilla taustakanavina, on opettajan hyvä ajoittain muistuttaa niistä ja tehdä kysymyksiä sekä nostaa esiin kommenoitavia näkökulmia. Opettajan on myös hyvä välillä pysähtyä katsomaan ja kommentoimaan keskustelua. Opiskelijathan näkevät sen koko luennon ajan omilta koneiltaan. Opettaja voi huomioida esille nousseet kysymykset ja pohdinnat luennossaan. Toisinaan niihin on syytä palata seuraavalla luennolla. 


Jos käytössä on kaksi näyttöä, kannattaa taustakanava heijastaa niistä toiselle. Muutoin voi vuorotella projektorinäkymää muiden materiaalien ja taustakanavan välillä tai voi seurata keskustelua tabletilta esimerkiksi pariporinan aikana tai kun oppijat tekevät sähköisiä kyselyitä.  


Yksinkertainen chat vai Twitter? 

Yksinkertaista chattia voi käyttää tunnetumman Twitterin tavoin. Suurin ero on, että Twitterissä saadaan ulkopuolisetkin tahot mukaan keskusteluun, sillä keskustelu on useimmiten julkista. Toisaalta Twitterin käyttöönotto vaatii opettelua. Twitter äänestettiin seitsemänä vuonna perättäin (2009-2015) oppimisen parhaaksi palveluksi ja 2019 se on yhä listalla neljäntenä. Vaikka sitä luennoillakin käytetään, Suomessa se lienee vielä useammin opettajan oman ammatillisen kehittymisen ja vuorovaikutuksen väline. 


Kun Twitteriä hyödynnetään tietyllä opintojaksolla, kannattaa sille sopia oma hashtag. Esimerkiksi #ChangingLE on käytössä Tampereen yliopiston vuosittaisella oppimisympäristöjen kurssilla. #itk2019 puolestaan aktivoituu keväällä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssin aikaan, vuosiluvun vain muuttuessa


Onko luentosarjasi aikoihin joku iso kyseisen alan konferenssi tai muu tapahtuma? Mitä jos avaat luennon alkuun konferenssin Twitter-keskustelun projektorista esimerkiksi Walls.io tai Visibletweets -sivun kautta? Näin voitte hetken seurata keskustelua. Tämä onnistuu jälkimmäisellä ilman kirjautumista. 


DiKATA-hanke on tuottanut tunnin mittaisen tallenteen Twitterin käytöstä. Löydät sen bloggauksesta, minne on syksyllä 2019 listattu myös Twitterin uusimmat ominaisuudet. Twitter vuorovaikutuksen välineenä

Twitter on maksuton yhteisöpalvelu, jossa viestitään 280 merkin pituisten viestien eli tviittien (engl. tweet) avulla. Viesteissä on usein kuvia tai linkkejä. Perusajatuksena on julkinen keskustelu, vaikka tilin suojaaminenkin on mahdollista. Twitterin käyttöliittymä uudistui kesällä 2019 ja diasarja esittelee myös sen uusia ominaisuuksia. Diasarjasta löydät myös esimerkkejä Twitterin hyödyntämisestä opetuksessa.