Aktivoi luentosi – vinkkejä somen hyödyntämiseen

6. Sähköiset kyselytyökalut

Ruudunkaappauskuva KahootistaInternet on täynnä maksuttomia palveluita, joiden avulla voi tehdä erilaisia pieniä kyselyitä opiskelijoille joko luennolla tai antaa niitä kotona tehtäväksi. Niin Suomessa kuin muuallakin kuvan Kahoot on jo jonkin aikaa ollut se kaikista suosituin. Eniten sitä käytetään tietokilpailuissa (Quiz), mutta se toimii hyvin myös mielipidekyselyissä ja myös osaamisen kartoittamisesa silloin, kun ei ole tai ei haluta järjestelmän kautta kertoa oikeaa vastausta ja antaa pisteitä (Survey). Uudemmalla Jumble-kysymystyypillä laitetaan neljä vaihtoehtoa oikeaan järjestykseen. (Lokakuussa 2019 alkaen maksuton versio sisältää vain Quiz-monivalintakyselyt.)


Socrative ja Quizizz ovat samankaltaisia työkaluja kuin Kahoot. Socrative mahdollistaa myös muitakin kysymystyyppejä kuin monivalinnat. Sen ja Quizizz-kyselyn saavat oppijat tehdä omaan tahtiin. Molemmat kyselyt voidaan antaa myös kotona tehtäväksi, Kahootin osalta tämä onnistuu vain kun käytetään mobiilisovellusta. Quizlet puolestaan on kahdeksalla tehtävätyypillään paljon käytetty etenkin termien ja vieraiden kielten opiskelussa. Kieleksi voi valita myös matematiikan tai kemian saadakseen erikoismerkkejä käyttöön. Live-kyselyt tukevat vertaisoppimista ja niissä ryhmät kisaavat toisiaan vastaan. Erilaisissa tehtävissä voidaan yhdistää tekstiä ja kuvia tai kuvassa olevia kohteita (Diagram-tehtävät).


Myös Microsoftin Office 365:n ja Googlen lomaketyökalut ovat monipuolisia ja mahdollistavat erilaisten kokeiden ja testien tekemisen sekä niiden automaattisen tarkastuksen. Niissä voi halutessaan määritellä, että vastaamisen jälkeen näkee koonnin muiden vastauksista. 


Moniin sähköisiin oppimisympäristöihin kuuluu monipuolisia koe- ja tehtävätyökaluja, joissa on myös itsetarkastuvia tehtäviä. Nykyisin Moodle-, WordPress- ja Drupal-ympäristöihin voi asentaa H5P-työkaluja (ks. diat sivun alaosassa), joilla voi luoda noin 50 erilaista sisältötyyppiä, peliä tai tehtävää, joista oppija saa välittömän palautteen. Suomenkielisiä esimerkkejä ja ohjeita löydät H5P parantunut entisestään -bloggauksen loppuosan haitaritekstistä sekä ja englanninkielisiä H5P:n verkkosivuilta

 

Luennoilla tai muutoin käytettävien pikkukyselyiden tekeminen on helppoa. Pieni kilpailu luennolla auttaa usein viimeistään silloin oppimaan sen, mitä ei asiasta vielä tiedä, varsinkin kun siitä saa välittömän palautteen ja vastaukset käydään läpi yhdessä. Opettajien lisäksi myös oppijat kannattaa valjastaa tällaisten kyselyiden tekijöiksi. Ryhmätöitä tai tutkielmia esiteltäessä, voisi lopuksi olla ryhmän tekemä Kahoot- tai Quizizz-kysely työn keskeisimmistä teemoista tai vaikka tutkimusmentelmistä. Luentosarjaan voidaan liittää opintopiirityöskentelyä, jolloin kukin opintopiiri tekee vuorollaan pienen kyselyn luennon keskeisimmistä teemoista seuraavan luennon alkuun.  

 

Lähes kaikki kyselytyökalut toimivat niin, että opettajan täytyy kirjautua, mutta opiskelijoiden ei. Yleensä opettaja saa halutessaan kyselyn tulokset excel-tiedostona. Kun tekee uuden kyselyn, voi valita, onko se vain omaan käyttöön vai jakaako sen julkisesti muillekin kirjautuneille käyttäjille, mikä on suositeltavaa. Moneen palveluun kirjautuessaan saa käyttöönsä jopa miljoonia kyselyitä, joita voi kopioida itselleen ja sitten muokata haluamallaan tavalla tai vaikka kääntää toiselle kielelle.  

 

Kun kyselyihin liittää kuvia, voi käyttää omia tai hyödyntää avoimella Creative Commons –lisenssillä jaettuja (ks. Avoimet CC-lisenssit -diasarja). Esimerkiksi pixabay.com -palvelun laajaa yli miljoonan kuvan valikoima on käytettävissä CC0-lisenssillä eli niitä voi käyttää jopa kuvaajaa ja lähdettä mainitsematta. Huomaa, että palvelu tarjoaa haun jälkeen myös Shutterstock-vesileimattuja maksullisia kuvia palvelun rahoittamiseksi. 

 

Alle upotetussa diasarjassa on varsin laaja koonti erilaisista maksuttomista koe- ja kyselytyökaluista. Diasarjan alusta näet järjestyksessä kaikki siinä esitellyt palvelut. Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivulta löydät uusimpien ohjeiden ohella linkit pariinkymmeneen kyselyyn, mihin voit tutustua vastaamalla sekä webinaaritallenteita aiheesta. Tämä auttaa arvioimaan niiden toimivuutta omassa opetuksessa. 
Sähköiset kokeet ja arviointi

Diaesitys esittelee parisenkymmentä maksutonta sovellusta, joiden avulla voi tehdä kokeita ja erilaisia kyselyitä. Niitä voi hyödyntää oppijoiden arvioinnissa ja/tai erilaisissa koulutus- ja ryhmätilanteissa yleisön osallistamiseen.


H5P-työkalut

Interaktiiviset tehtävät ja sisällön rikastaminen H5P-työkaluilla WordPress-, Moodle- ja Drupal-ympäristöissä. Lue lisää ja katso esimerkkejä blogijulkaisusta: https://www.matleenalaakso.fi/2019/03/h5p-parantunut-entisestaan.html